Klasser

Nordreisa trafikkskole

Vi tilbyr opplæring i følgende klasser


Klasse B obligatorisk opplæring

Trinn 2 Grunnleggende kjøring og kjøretøykompetanse

Gjennom opplæringen på trinn 2 skal eleven tilegne seg kunnskap om bilen og bilkjøring, og lære å mestre bilen rent kjøreteknisk uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter. Det er ikke fastsatt minste timetall for opplæring på dette trinnet. Opplæringen kan skje på en trafikkskole og/eller ved å øvelseskjøre privat. Omfanget av undervisningen må tilpasses elevens forutsetninger og muligheter for øvingskjøring. Trinn 2 avsluttes med en obligatorisk trinnvurderingstime der elev og lærer sammen tar stilling til om eleven har nådd målene for trinnet, og har tilstrekkelig kjørekompetanse.

Trinn 3 Trafikal del

Gjennom opplæringen i trinn 3 skal eleven skal lære seg å beherske kjøring i variert trafikk. Ved avslutningen av trinn 3 skal elevens ferdigheter være slik at kjøringen er tilnærmet selvstendig. Det er ikke fastsatt minste timetall for opplæringen på dette trinnet. Sikkerhetskurs på bane er obligatorisk og gjennomføres mot slutten av opplæringen på trinn 3. Trinn 3 avsluttes med en obligatorisk trinnvurdering der elev og lærer sammen tar stilling til om eleven har nådd målene for trinnet, og har tilstrekkelig kjørekompetanse.

Trinn 4 Avsluttende opplæring

Obligatorisk sikkerhetskurs på vei (5 skoletimer teori og 8 skoletimer kjøring fordelt på flere dager.) Opplæringen i trinn 4 skal bidra til å bringe elevene fram mot førerprøven. Opplæringen her er rettet mot elevenes risikoforståelse og trafikksystemet. Det er viktig at eleven øver mye også i trinn 4 slik at han/hun får mest mulig erfaring på dette nivået før han/hun skal ut på vegen alene. Statens vegvesen anbefaler at eleven har kjørt minst 2000 km før han/hun går opp til førerprøven for å bli en sikker bilist.

Sikkerhetskurs på vei er obligatorisk i trinn 4 og utgjør den avsluttende delen av opplæring ved trafikkskole. Målene for kurset sikkerhetskurs på vei er hovedsaklig rettet mot elevenes risikoforståelse og trafikksystemet, slik som i trinn 1. En viktig forutsetning er at disse har vært utdypet gjennom hele opplæringen, selv om disse temaene vektlegges spesielt i starten og slutten av opplæringen.


Kurspåmelding

Laster...

Priser klasse B

Kjøretime

Kjøretime

850 kr

Kjøretime 60 min

1 150 kr

Trinnvurdering trinn 2

Avtales mellom lærer og elev når ferdighetene er på rett nivå

850 kr

Trinnvurdering trinn 3

Avtales mellom lærer og elev når ferdighetene er på rett nivå

850 kr

Sikkerhetskurs på veg

4.1.1 teori 90 min: 800,-
4.1.2 kjøring 225 min: 4100,-
4.1.3 kjøring 180 min 3300,-
4.1.4 teori 90 min 800,-
Avtales med lærer når ferdighetene er på plass

9 000 kr

Førerprøve

Leie av godkjent skolebil til oppkjøring.

2 200 kr

Kurs

Sikkerhetskurs på øvingsbane inkl NAF gebyr

Avtales med lærer når ferdighetene er på plass. Baneavgift kommer i tillegg.

5 000 kr

4.1.1 Bilkjøringens risiko

Første del av sikkerhetskurs på veg hvor man drøfter ulike sider ved bilkjøringens risiko samt å foreslå, argumentere for og ta stilling til effektive tiltak for å motvirke disse.

800 kr

4.1.4 Refleksjon og oppsummering

Reflektere over og dele dine erfaringer både fra sikkerhetskurs på veg og de øvrige delene

800 kr

Annet

Ikke møtt til time

For sein avbestilling/ikke møtt pr time

500 kr

TABS GO Undervisningsmateriell og filmer

Enkle og pedagogiske videoer som gjør det lettere å knytte teori til praksis.

0 kr

Informasjon om priser

Bestilling / avbestilling
Du og læreren avtaler timer sammen.
Du må avbestille senest kl. 12.00 virkedagen før timen skulle vært gjennomført. Timer mandag må være avbestilt senest fredag før kl. 12.00.
Trafikalt grunnkurs, sikkerhetskurs på bane, sikkerhetskurs på vei og førerprøve må
avbestilles senest kl. 12.00 tre virkedager før gjennomføring.
Skjer ikke det, må du betale for timen/e
Ved sykdom slipper du å betale hvis du gir beskjed før timen starter og leverer legeattest før neste kjøretime. Legeattest kan ikke være eldre enn to uker.
Ta kontakt med lærer for å være sikker på at avbestillingen blir mottatt..
Nordreisa trafikkskole AS tar ikke ansvar for baneleie til NAF eller gebyr til Statens vegvesen ved for sein avbestilling.


Lærere klasse B

Ta kontakt

Medlem av:

Norges Trafikkskoleforbund-logo

Inneholder bruk som krever aktivt samtykke

Nordreisa trafikkskole ønsker å gi deg en best mulig opplevelse av vår tjeneste. For å oppnå dette benytter vi informasjonskapsler (cookies) og pixels. Enkelte av disse er nødvendige for at tjenesten vår skal fungere, og andre bidrar til at du skal få en bedre og mer tilpasset opplevelse.
Ved å trykke «Godta alt» godkjenner du bruken av cookies og pixels.

Enkelte cookies er nødvendige for at nettsiden skal fungere på en optimal måte, og de er derfor ikke mulig å fjerne.

Les mer